Investīcijas

 

AS "Jaunpils pienotava" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" atbalstu ir realizējusi līdzfinansēto projektu Nr. 22-00-A00402-000010 “Investīcijas produkcijas iepakošanā un ūdenssaimniecībā”.

 

LAD atbalsts

Ilgtspējība
LAD
LAD
LAD
LAD
LAD